Meganck-Collewaert is een familiebedrijf en omvat 3 vennootschappen met elk een aantal specifieke activiteiten.

Het verhaal begint in de 70-er jaren met de aanleg van de E3 (nu E17) tussen Gent en Antwerpen, waarbij de stichter Maurice Meganck betrokken werd voor het grondverzet.

Van daaruit werd een eerste eigen zandwinning opgestart te Waasmunster, vervolgens nog uitgebreid naar Laarne en Oudenaarde, en tijdelijk ook naar het vliegveld te Lochristi.

Sedert 1987 zijn nagenoeg alle hoofdactiviteiten van Meganck-Collewaert geconcentreerd in de Moststraat 3 te Beervelde, een deelgemeente van Lochristi, op een ontginningslocatie van ongeveer 60 ha langs de E17.

Hier klopt het hart van het bedrijf

De nv Meganck-Collewaert verzorgt de zandontginning door middel van een krachtige baggerboot, waarmee hoogwaardig zand uit de ondergrond wordt opgepompt. Het water-zandmengsel komt deels terecht in zanddepots om het slib af te scheiden; na bezinken en uitdrogen is dit gespoten zand zeer geschikt voor funderingen, maar kan daarna ook nog worden afgezeefd voor specifieke toepassingen in de bouwsector. Hetzelfde water-zandmengel kan ook rechtstreeks naar een indrukwekkende cyclooninstallatie worden geleid waardoor gewassen (slibvrij) zand wordt bekomen.

Aan het zand kunnen vervolgens in een mengcentrale nog cement of granulaten worden toegevoegd om gestabiliseerd zand (zandcement) of mager beton aan te maken. De diepe waterplas, ontstaan door de zandwinning, wordt gecontroleerd en volgens plan heropgevuld bij wijze van definitieve opslag (DOP) voor aangevoerde uitgegraven grond. Op het terrein is ook een tijdelijke opslag (TOP) voor aangevoerde grondpartijen ingericht, in afwachting van hun verdere bestemming, bijv. hergebruik voor aanvullingen. Tenslotte is er een ruimte voorbehouden voor puinopslag en een breekinstallatie waardoor beperkte hoeveelheden beton- en gemengd puin kunnen worden verwerkt tot granulaten voor de mengcentrale.

De nv Trans Meco is als transportonderneming met 12 performante trekkers-opleggers gespecialiseerd voor de afvoer van zand en aanverwante producten en voor de aanvoer van grond.

De nv Megaco is een onderneming actief in het grondverzet en beschikt over meerdere graafkranen, wielladers, bulldozers om op een efficiënte manier diverse grondwerken uit te voeren, zoals uit- en afgravingen en het bouwrijp maken van percelen op industrieterreinen.

 

Verkoopsvoorwaarden

Wenst u een offerte of hebt u een vraag?

Contacteer ons